Risico Inventarisatie

Risico inventarisatie voor Arbo wordt voor iedere sector voor verschillende situaties voorbereid, maar allen zijn even cruciaal. Zie enkele potentiële risico’s voor verschillende sectoren hieronder:

Risico inventarisatie kinderopvang

In een kinderdagverblijf kunnen potentiële risico’s variëren van fysieke gevaren zoals onveilige meubels of speelgoed, tot hygiëne en sanitaire voorzieningen, allergenen, tot psychosociale risico’s zoals pestgedrag. Elk geïdentificeerd risico wordt beoordeeld op basis van de waarschijnlijkheid en de ernst van het mogelijke letsel of de schade. Bijvoorbeeld, een speeltuin met versleten of onveilig speelgoed zou een hoog risico kunnen hebben omdat de kans op letsel hoog is en het letsel ernstig kan zijn.

Risico inventarisatie zorg

Enkele voorbeelden van risico’s in de zorg:
Valincidenten: Patiënten, vooral ouderen of mensen met mobiliteitsproblemen, kunnen vallen en ernstig letsel oplopen, zoals een gebroken heup of hoofdletsel. Een noodoproep is noodzakelijk om medische hulp in te roepen en het incident te rapporteren.

Incidenten met geweld: Helaas kunnen er in zorginstellingen situaties van fysiek of verbaal geweld voorkomen, hetzij tussen patiënten, hetzij gericht tegen zorgverleners. In dergelijke gevallen is een noodoproep nodig om de veiligheid te waarborgen.

Kritieke apparatuurfouten: Als essentiële medische apparatuur, zoals beademingsmachines of hartmonitoren, plotseling uitvalt, kan dit levensbedreigende situaties veroorzaken. Een noodoproep kan helpen om snel technische hulp in te roepen en alternatieve zorgstrategieën te implementeren.

Het is belangrijk op te merken dat in elk van deze scenario’s de snelheid van de respons een belangrijke rol speelt. Daarom zijn systemen zoals de Findwhere app, die de mogelijkheid biedt om snel beschikbare hulpverleners op te roepen, van onschatbare waarde in de zorgsector.

Risico zelfstandig ondernemer

Stel dat je een zelfstandig ondernemer bent die gespecialiseerd is in thuisrenovaties. Tijdens een renovatieproject op een werf kan er een ongeval plaatsvinden. Bijvoorbeeld, je kunt van een ladder vallen, of er kan een ernstig elektrisch probleem optreden, zoals een brand veroorzaakt door foutieve bedrading. D.m.v. een goed geprogrammeerde sneltoets op je telefoon of een app zoals Findwhere kan in een dergelijke situatie cruciaal zijn.

Risico inventarisatie detailhandel

Stel dat je een winkelmanager bent in een groot warenhuis. Tijdens een drukke winkeldag raakt een klant ernstig gewond – bijvoorbeeld, de klant struikelt en valt, waardoor een breuk of ernstig letsel ontstaat. Of denk aan een situatie van diefstal of gewelddadig gedrag zijn. Als er een incident plaatsvindt waarbij een klant of medewerker bedreigd wordt, of waarbij goederen gestolen worden, is een noodoproep vereist om de politie te waarschuwen en om assistentie te vragen.

Risico inventarisatie bouw

Stel je bent hoofduitvoerder en er is een incident met zwaar apparatuur. Een kraan valt om of er is een ernstige machinefout, dit kan niet alleen het risico op letsel verhogen, maar ook het risico op aanzienlijke schade aan de bouwplaats. In dergelijke gevallen zou een BHV-oproep nodig kunnen zijn om een snelle respons en adequate maatregelen te coördineren.

Risico inventarisatie gastouder

Stel je voor dat je als gastouder te maken krijgt met een acute medische noodsituatie zijn. Als een kind plotseling ernstig ziek wordt, bijvoorbeeld door een ernstige allergische reactie of astma-aanval – is het noodzakelijk om direct medische hulp in te roepen.

Risico inventarisatie horeca

Stel je voor dat je een restaurantmanager bent tijdens een drukke avond. Tijdens het spitsuur raakt een van je keukenmedewerkers ernstig gewond, bijvoorbeeld door een brandwond of een snijwond. Een ander potentieel risico in de horeca is voedselvergiftiging. Als een groep klanten symptomen van voedselvergiftiging vertoont na het eten in je restaurant, is het van cruciaal belang om onmiddellijk medische hulp in te schakelen. Hierbij kan het noodoproepsysteem van Findwhere de snelheid bieden die nodig is.

Risico inventarisatie autobedrijf

Stel je voor dat je manager bent in een autobedrijf. Tijdens een normale werkdag gebeurt er een ongeluk in de garage – een monteur raakt bijvoorbeeld bekneld onder een auto die van de hefbrug valt. In zo’n situatie is het van cruciaal belang om onmiddellijk een noodoproep te doen om medische hulp te krijgen voor de gewonde werknemer.

Risico inventarisatie evenement

Stel je voor dat je de organisator bent van een groot openlucht muziekfestival. Tijdens het evenement valt er een stuk podiumapparatuur om en raakt verschillende concertgangers. Of er breekt brand uit door een ongeluk met vuurwerk. Dit zijn erstige situaties waar direct handelen levensreddend kan zijn. In meer alledaagse situaties, zoals oververhitting of uitdroging bij concertgangers tijdens een hittegolf, kan het ook noodzakelijk zijn om hulp op te roepen om eerste hulp te verlenen.

Risico inventarisatie fruitteelt

Denk in deze sector aan blootstelling aan gevaarlijke pesticiden of een zwaar ongeluk met een tractor op het land. In zo’n situatie zou een BHV-oproep nodig zijn om snel hulp te krijgen en de situatie veilig te stellen.

BHV app

Risico Inventarisatie en Evaluatie Verplicht

Het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel. Deze verplichting is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkplek te waarborgen. De frequentie waarmee de RI&E moet worden uitgevoerd varieert echter, afhankelijk van de sector en de aard van de risico’s. Bijvoorbeeld, in omgevingen met hoge risico’s, zoals bouwplaatsen en zorginstellingen, kan het nodig zijn om regelmatiger een RI&E uit te voeren. Een RI&E moet ook altijd worden getoetst wanneer er grote veranderingen in het bedrijf of de werkprocessen plaatsvinden, zoals bij het introduceren van nieuwe machines of werkwijzen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie Opstellen

Het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) kan een uitdaging zijn, maar met de juiste richtlijnen kan het effectief worden uitgevoerd.

Ten eerste moet er een grondige beoordeling van de werkplek worden gedaan om potentiële gevaren te identificeren. Dit kan worden gedaan via een prospectieve risico inventarisatie, waarbij men vooruitkijkt naar mogelijke risico’s voordat ze zich voordoen.

Vervolgens moet elk geïdentificeerd risico worden geëvalueerd op basis van de kans dat het zich voordoet en de ernst van het mogelijke letsel of de schade.

Het resultaat van deze beoordeling moet dan worden gebruikt om een actieplan te maken om deze risico’s te beheersen.

BHV app

Risico Inventarisatie en Evaluatie Voorbeeld

Laten we een voorbeeld nemen van een risico inventarisatie en evaluatie in de bouwsector. Stel dat er een risico is geïdentificeerd dat werknemers kunnen vallen van een bepaalde hoogte tijdens de constructie. Na evaluatie blijkt dat de kans op een val hoog is en de potentiële letsel ernstig kan zijn. De risico inventarisatie matrix zou dit risico dan als hoog classificeren. Een mogelijke voorzorgmaatregel zou kunnen zijn om valbeschermingselementen te installeren en ervoor te zorgen dat werknemers de juiste training krijgen om veilig op hoogte te werken. Hierbij speelt de BHV app een belangrijke rol. Het personeel moet direct begrijpen om op de noodknop te drukken en de juiste mensen inschakelen via de BHV app voor eerste hulp.

BHV app

Risico Inventarisatie en Evaluatie Betekenis

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is het proces waarbij risico’s op de werkplek worden geïdentificeerd en geëvalueerd, met als doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. De betekenis van RI&E kan echter variëren afhankelijk van de sector. Bijvoorbeeld, in de bouwsector kan RI&E betrekking hebben op risico’s zoals vallen van hoogte of blootstelling aan gevaarlijke stoffen, terwijl in de zorgsector RI&E kan gaan over infectiecontrole of patiëntveiligheid.

Risico Inventarisatielijsten in de Zorg

In de zorgsector worden risico inventarisatielijsten gebruikt om potentiële gevaren te identificeren en te beheren. Deze lijsten kunnen omvatten: infectiecontrole, patiëntveiligheid, ergonomische risico’s voor zorgverleners, medicatiebeheer, enz. Het gebruik van deze lijsten helpt bij het creëren van een veilige en gezonde omgeving voor zowel patiënten als zorgverleners. Ze zijn een essentieel hulpmiddel voor zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en onnodige risico’s te vermijden.

Een risico inventarisatielijst kan bijvoorbeeld vragen bevatten over het correct en consistent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, of de procedures voor het veilig hanteren van medische apparatuur correct worden gevolgd, of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om valincidenten te voorkomen, enzovoorts.

Het belangrijkste is dat de lijst regelmatig wordt herzien en bijgewerkt, omdat de omstandigheden in de zorg voortdurend veranderen. Dit kan te maken hebben met de introductie van nieuwe technologieën, wijzigingen in de regelgeving of nieuwe bevindingen op het gebied van de gezondheidszorg. Regelmatige herziening en bijwerking van de risico inventarisatielijst zorgen ervoor dat deze relevant en effectief blijft in het beheren van de risico’s binnen de zorginstelling.

Zorg ook voor een optimale voorbereiding en razendsnel systeem dat levens kan redden in jouw organisatie. Neem contact met ons op voor ondersteuning met betrekking tot jouw bedrijfsveiligheid.

bhv app banner

Download de app