Findwhere beschermt uw persoonlijke data

Findwhere B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring vertelt u welke soorten informatie wij over u verzamelen wanneer u onze Site https://www.findwhere.com (de “Site”) bezoekt en onze producten en diensten gebruikt of die wij anderszins rechtstreeks van u of van een derde verkrijgen, hoe wij die informatie gebruiken en in welke gevallen wij uw informatie delen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer dit beleid regelmatig. Voor de toepassing van deze privacyverklaring betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie die u identificeert of waarmee u in combinatie met andere informatie kunt worden geïdentificeerd.

 

Inhoud

 • Samenvatting
 • Onze gegevens
 • Als u onze website bezoekt
 • Als u onze website gebruikt
 • Als u een bestelling plaatst
 • Marketingcommunicatie
 • Informatie verkregen van derden
 • Openbaarmaking en ander gebruik van uw informatie
 • Hoe lang we uw informatie bewaren
 • Hoe wij uw informatie beveiligen
 • Overdracht van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte
 • Uw rechten met betrekking tot uw informatie
 • Wijzigingen in ons privacybeleid
 • De privacy van kinderen

 

Samenvatting

In dit gedeelte wordt samengevat hoe wij informatie over u verkrijgen, opslaan en gebruiken.

Het is bedoeld als een zeer algemeen overzicht. Het is niet volledig op zichzelf en moet worden gelezen in combinatie met de overeenkomstige volledige secties van dit Privacybeleid.

 • Gegevensbeheerder: Findwhere B.V. (gevestigd in Nederland)
 • Hoe wij informatie over u verzamelen of verkrijgen:
  • Directe interacties via post, telefoon, e-mail, online of anderszins
  • Het invullen van een formulier op onze Site met het verzoek contact met u op te nemen:
  • Een account aanmaken op onze Site:
  • Inschrijven op onze service of publicaties
  • Aanvragen om marketing naar u toe te sturen
  • Doe mee aan een wedstrijd, promotie of enquête: of geef ons feedback.
  • Gegevens die u op onze Site uploadt. U kunt Content Data uploaden op onze Site wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
  • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze Site kunnen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur en gebruiksgegevens over uw surfacties en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën.
 • Informatie die wij verzamelen: Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die wij hieronder hebben gegroepeerd:
  • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie en titel.
  • Contactgegevens omvatten factuuradres, e-mailadres en telefoonnummers.
  • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht, inclusief het type kaart dat voor een bepaalde transactie is gebruikt (maar geen andere kaartgegevens).
  • Technische Gegevens omvatten internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze Site.
  • Profielgegevens kunnen bestaan uit: uw gebruikersnaam, door u gedane aankopen of bestellingen, uw functietitel, uw beroep, uw werkgever, feedback en reacties op enquêtes.
  • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze Site, producten en diensten gebruikt.
  • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.
  • Content Data omvat alle inhoud die u uploadt naar de site of diensten zoals commentaren en andere tekst of afbeeldingen die persoonlijke gegevens bevatten.

Wij verzamelen, gebruiken geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke Site-functie. Indien wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 • Hoe wij uw gegevens gebruiken:Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:
  • Wanneer wij het contract moeten uitvoeren dat wij met u gaan of hebben gesloten.
  • Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
  • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.
 • Opgave van uw gegevens aan derden: Gebruikersgegevens kunnen worden gedeeld met partners voor specifieke soorten inhoud en evenementen waarbij een gebruiker zijn gegevens heeft geregistreerd. Andere openbaarmakingen vinden alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is om ons bedrijf te runnen, aan onze dienstverleners, om eventuele contracten die wij met u aangaan na te komen en wanneer dit wettelijk vereist is of om onze wettelijke rechten te handhaven.
 • Verkopen wij uw gegevens aan derden (anders dan in het kader van een bedrijfsverkoop of -aankoop of een soortgelijke gebeurtenis)? Nee, Findwhere B.V. verkoopt geen gegevens. Echter, wanneer u zich registreert of aanmeldt voor bepaalde soorten content, kunnen uw registratiegegevens worden gedeeld met sponsors en partners. Voorbeelden van waar we dit doen zijn event registraties, webinar inschrijvingen of whitepaper downloads.

Wij zullen altijd duidelijk maken waar verstrekte informatie met andere partijen wordt gedeeld.

 • Hoe lang we uw gegevens bewaren: niet langer dan nodig, rekening houdend met onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om een administratie bij te houden voor belastingdoeleinden), andere wettelijke grondslagen die we hebben om uw gegevens te gebruiken (bijvoorbeeld uw toestemming, uitvoering van een overeenkomst met u of onze legitieme belangen als bedrijf) en bepaalde aanvullende factoren die worden beschreven in het hoofdgedeelte hieronder getiteld Hoe lang we uw gegevens bewaren. Voor specifieke bewaartermijnen met betrekking tot bepaalde gegevens die wij van u verzamelen, verwijzen wij naar het onderstaande hoofdgedeelte Hoe lang wij uw gegevens bewaren.
 • Hoe wij uw gegevens beveiligen: met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen, zoals het opslaan van uw gegevens op beveiligde servers, het versleutelen van de overdracht van gegevens naar of van onze servers met behulp van SSL-technologie (Secure Sockets Layer), het versleutelen van betalingen die u op of via onze website verricht met behulp van SSL-technologie (Secure Sockets Layer) en het alleen toegang verlenen tot uw gegevens als dat noodzakelijk is.
 • Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën: wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie zoals marketingautomatiseringstracering op onze website, waaronder essentiële, functionele, analytische en doelgerichte cookies. Ga voor meer informatie naar ons cookiebeleid hier: Bekijk ons cookiebeleid
 • Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte: In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder naar de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer we dat doen, zorgen we voor passende waarborgen, waaronder bijvoorbeeld dat de derde partijen die we gebruiken om uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen, zichzelf hebben gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild.
 • Gebruik van profilering: we gebruiken profilering om onze gebruikers beter te begrijpen via web- en marketinganalyses, bieden gerichte reclame en zorgen voor een gepersonaliseerde gebruikerservaring.
 • Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  • toegang tot uw gegevens en informatie over het gebruik ervan
  • om uw gegevens te laten corrigeren en/of aanvullen
  • om uw gegevens te laten verwijderen
  • om het gebruik van uw informatie te beperken
  • om uw informatie in een draagbaar formaat te ontvangen
  • om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw informatie
  • om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken
  • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Gevoelige persoonlijke informatie: wij verzamelen niet bewust of opzettelijk wat gewoonlijk “gevoelige persoonlijke informatie” wordt genoemd. Gelieve ons geen gevoelige persoonlijke informatie over u te verstrekken. Zie voor meer informatie het hoofdgedeelte hieronder getiteld Gevoelige persoonlijke informatie.

 

Onze gegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

Volledige naam van de rechtspersoon: Findwhere B.V.
Titel beheerder gegevensbescherming: Vertegenwoordiger gegevensbescherming
E-mailadres: info@findwhere.com
Postadres: Findwhere B.V. Haaksbergweg 69 1101BR Amsterdam

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming door te schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming, op bovenstaand adres of door een e-mail te sturen naar info@findwhere.com.

 

Wanneer u onze website bezoekt

Wij verzamelen en gebruiken informatie van websitebezoekers in overeenstemming met deze sectie en de sectie Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie.

Onze webserver registreert automatisch het IP-adres dat u gebruikt om onze website te bezoeken, evenals andere informatie over uw bezoek zoals de bezochte pagina’s, de gevraagde informatie, de datum en tijd van het verzoek, de bron van uw toegang tot onze website (bijvoorbeeld de website of URL (link) die u naar onze website heeft verwezen), en uw browserversie en besturingssysteem.

Gebruik van website server log informatie voor IT-beveiligingsdoeleinden

Wij verzamelen en bewaren serverlogbestanden om de netwerk- en IT-beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de server en de website onaangetast blijven. Dit omvat het analyseren van logbestanden om ongeoorloofde toegang tot ons netwerk, de verspreiding van kwaadaardige code, denial-of-service-aanvallen en andere cyberaanvallen te helpen identificeren en voorkomen, door ongebruikelijke of verdachte activiteiten op te sporen.

Tenzij wij verdachte of potentieel criminele activiteiten onderzoeken, doen wij geen pogingen, noch staan wij onze hosting provider toe, om u te identificeren aan de hand van de via server logs verzamelde informatie.

Wettelijke basis voor verwerking: naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (artikel 6, lid 1, onder c), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Wettelijke verplichting: wij zijn wettelijk verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van onze verwerking van informatie over personen. Het registreren van de toegang tot onze website met behulp van serverlogbestanden is een dergelijke maatregel.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens om de netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Gebruik van website server log informatie om website gebruik te analyseren en onze website te verbeteren

Wij gebruiken de informatie die door onze webserverlogs wordt verzameld om te analyseren hoe onze websitegebruikers omgaan met onze website en de functies ervan. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoeken en unieke bezoekers die wij ontvangen, het tijdstip en de datum van het bezoek, de locatie van het bezoek en het besturingssysteem en browsergebruik.

Wij gebruiken de uit de analyse van deze informatie verzamelde informatie om onze website te verbeteren. Wij gebruiken de verzamelde informatie bijvoorbeeld om de informatie, inhoud en structuur van onze website en individuele pagina’s te wijzigen op basis van waar gebruikers het meest mee bezig zijn en de duur van de tijd die op bepaalde pagina’s van onze website wordt doorgebracht.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het verbeteren van onze website voor onze websitegebruikers en het leren kennen van de voorkeuren van onze websitegebruikers zodat onze website beter aan hun behoeften en wensen kan voldoen.

Cookies

Cookies zijn gegevensbestanden die door een website naar een browser worden gestuurd om informatie over gebruikers vast te leggen voor verschillende doeleinden.

Wij gebruiken cookies op onze website, waaronder essentiële, functionele, analytische en targeting cookies. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, zie ons cookiebeleid dat beschikbaar is hier.

U kunt sommige of alle cookies die wij op of via onze website gebruiken weigeren door uw browserinstellingen of niet-essentiële cookies te wijzigen met behulp van een cookiecontrole-instrument, maar als u dat doet, kan dat uw vermogen om onze website of sommige of alle functies ervan te gebruiken aantasten. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen, gaat u naar www.allaboutcookies.org of naar ons cookiebeleid.

Wanneer u contact met ons opneemt

Wij verzamelen en gebruiken informatie van personen die contact met ons opnemen in overeenstemming met deze sectie en de sectie Openbaarmaking en bijkomend gebruik van uw informatie.

E-mail

Wanneer u een e-mail stuurt naar het e-mailadres dat op onze website wordt weergegeven, verzamelen wij uw e-mailadres en alle andere informatie die u in die e-mail verstrekt (zoals uw naam, telefoonnummer en de informatie in een eventueel handtekeningblok in uw e-mail).

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het beantwoorden van vragen en berichten die wij ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Wettelijke basis voor verwerking: noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Reden waarom noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren: wanneer uw bericht betrekking heeft op het feit dat wij u goederen of diensten leveren of op uw verzoek stappen ondernemen voorafgaand aan het leveren van onze goederen en diensten (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie over dergelijke goederen en diensten), verwerken wij uw gegevens om dit te kunnen doen).

Aanvraagformulieren

Wanneer u contact met ons opneemt via een aanvraagformulier, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens en vergelijken deze met de informatie die wij over u hebben. Typisch verzamelde persoonlijke informatie omvat uw naam en contactgegevens. Wij registreren ook het tijdstip, de datum en het specifieke formulier dat u hebt ingevuld.

Als u niet de verplichte informatie verstrekt die ons contactformulier vereist, kunt u het contactformulier niet indienen en zullen wij uw vraag niet ontvangen.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het beantwoorden van vragen en berichten die wij ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

We zullen deze informatie ook gebruiken om eventuele follow-up verkoop- en marketingcommunicatie met u af te stemmen. Zie voor meer informatie het gedeelte van dit privacybeleid met de titel ‘Marketingcommunicatie’.

Berichten die u ons stuurt via ons contactformulier worden binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen op de servers van onze contactformulierprovider in Nederland.

Telefoon

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen wij uw telefoonnummer en alle informatie die u tijdens uw gesprek met ons verstrekt.

We nemen klantgerichte telefoongesprekken op voor training en klantenservice.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het beantwoorden van vragen en berichten die wij ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Wettelijke basis voor verwerking: noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Reden waarom noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren: wanneer uw bericht betrekking heeft op het feit dat wij u goederen of diensten leveren of op uw verzoek stappen ondernemen voorafgaand aan het leveren van onze goederen en diensten (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie over dergelijke goederen en diensten), verwerken wij uw gegevens om dit te kunnen doen).

Post

Als u per post contact met ons opneemt, verzamelen we alle informatie die u ons verstrekt in alle postberichten die u ons stuurt.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het beantwoorden van vragen en berichten die wij ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Wettelijke basis voor verwerking: Noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Reden waarom noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren: wanneer uw bericht betrekking heeft op het feit dat wij u goederen of diensten leveren of op uw verzoek stappen ondernemen voorafgaand aan het leveren van onze goederen en diensten (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie over dergelijke goederen en diensten), verwerken wij uw gegevens om dit te kunnen doen).

 

Wanneer u onze website gebruikt

Wij verzamelen en gebruiken informatie van personen die interactie hebben met bepaalde functies van onze website in overeenstemming met deze sectie en de sectie Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven door het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief in te vullen, verzamelen wij uw naam, e-mailadres. Wij registreren ook het tijdstip en de datum van voltooiing.

Wettelijke basis voor verwerking: uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Toestemming: u geeft ons toestemming om u onze nieuwsbrieven te sturen door u aan te melden om deze te ontvangen via de hierboven beschreven stappen.

Wij zullen deze informatie ook gebruiken om eventuele follow-up verkoop- en marketingcommunicatie met u af te stemmen. Zie voor meer informatie het gedeelte van dit privacybeleid met de titel “Marketingcommunicatie”.

Overdracht en opslag van uw informatie

Wij gebruiken een derde partij om onze e-nieuwsbrief te versturen en onze mailinglijst te beheren, Zoho.

Informatie die u verstrekt om u in te schrijven voor onze e-nieuwsbrief kan buiten de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen op de servers van onze externe leverancier van mailinglijsten in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over de waarborgen die worden gebruikt wanneer uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte wordt overgedragen, zie het gedeelte van dit privacybeleid hieronder getiteld Overdracht van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte..

Gebruik van tracking in e-mails

Wij gebruiken technologieën zoals tracking pixels (kleine grafische bestanden) en getraceerde links in de e-mails die wij versturen om ons in staat te stellen de mate van betrokkenheid bij onze e-mails te beoordelen door informatie te meten zoals de afleveringspercentages, openingspercentages, doorklikpercentages en betrokkenheid bij de inhoud die onze e-mails bereiken.

Voor meer informatie over het gebruik van tracking in onze nieuwsbrief e-mails, zie onze cookies beleid dat beschikbaar is hier.

Registreren op onze website

Wanneer u zich registreert en een account aanmaakt op onze websites, verzamelen we de volgende gegevens: uw naam, e-mailadres, adres, woonplaats. Wij registreren ook het tijdstip en de datum van voltooiing.

Als u niet de verplichte informatie verstrekt die het registratieformulier vereist, kunt u zich niet registreren of een account aanmaken op onze website.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het registreren en beheren van accounts op onze website om toegang te bieden tot inhoud, stelt u in staat om goederen en diensten te kopen en vergemakkelijkt het runnen en functioneren van ons bedrijf.

Wij zullen deze informatie ook gebruiken om eventuele follow-up verkoop- en marketingcommunicatie met u af te stemmen. Zie voor meer informatie het gedeelte van dit privacybeleid met de titel “Marketingcommunicatie”.

Overdracht en opslag van uw informatie

Informatie die u ons verstrekt via het registratieformulier op onze website wordt binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen op de servers van onze externe hostingprovider in Londen.

 

Wanneer u een bestelling plaatst

Wij verzamelen en gebruiken informatie van personen die een bestelling plaatsen op onze website in overeenstemming met deze sectie en de sectie Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie..

Informatie verzameld wanneer u een bestelling plaatst

Verplichte informatie

Wanneer u een bestelling plaatst voor goederen of diensten op onze website, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en factuuradres.

Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u geen goederen of diensten van ons kopen op onze website of een contract met ons aangaan.

Wettelijke basis voor verwerking: naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Wettelijke verplichting: wij zijn wettelijk verplicht om u een factuur te sturen voor de goederen en diensten die u bij ons koopt wanneer u btw-plichtig bent en wij hebben de verplichte informatie die door ons afrekenformulier wordt verzameld voor dit doel nodig. Wij hebben ook een wettelijke verplichting om een boekhouding bij te houden, inclusief een administratie van transacties.

Bijkomende informatie

Wij kunnen ook aanvullende informatie van u verzamelen, zoals uw telefoonnummer, volledige naam, adres enz.

Wij gebruiken deze informatie om uw klantervaring met ons te beheren en te verbeteren.

Wij zullen deze informatie ook gebruiken om uw verkoop- en marketingcommunicatie op maat te maken. Zie voor meer informatie het gedeelte van dit privacybeleid met de titel ‘Marketingcommunicatie’.

Als u bij het afrekenen niet de gevraagde aanvullende informatie verstrekt, kunt u uw bestelling niet afronden omdat wij dan niet over de juiste informatie beschikken om uw account adequaat te beheren.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: De mogelijkheid om adequate klantenservice en beheer van uw klantenrekening te bieden.

 

Marketingcommunicatie

Onze inhoud, goederen en diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor inhoud, zich registreert op onze website of een betaling verricht, gebruiken wij de door u verstrekte informatie om contact met u op te nemen over gerelateerde inhoud, producten en diensten.

Wij zullen u marketingcommunicatie blijven sturen met betrekking tot soortgelijke goederen en diensten als u er niet voor kiest deze niet te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door een e-mail te sturen naar info@findwhere.com.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: Het delen van relevante, tijdige en sectorspecifieke informatie over gerelateerde zakelijke diensten, om uw organisatie te helpen groeien, of om u als professional verder te ontwikkelen.

Overdracht en opslag van uw informatie

Wij gebruiken een derde partij om onze marketing e-mails te versturen en onze mailinglijst te beheren, Zoho.

Informatie voor marketingcampagnes kan buiten de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen op de servers van onze externe leverancier van mailinglijsten in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over de waarborgen die worden gebruikt wanneer uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, zie het gedeelte van dit privacybeleid hieronder getiteld Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte..

Gebruik van tracking in e-mails

Wij gebruiken technologieën zoals trackingpixels (kleine grafische bestanden) en getraceerde links in de e-mails die wij versturen om ons in staat te stellen de mate van betrokkenheid bij onze e-mails te beoordelen door informatie te meten zoals de afleveringspercentages, openingspercentages, doorklikpercentages en betrokkenheid bij de inhoud die onze e-mails bereiken.

Voor meer informatie over hoe we tracking gebruiken in onze marketing e-mails, zie onze cookies beleid dat is beschikbaar hier.

goederen en diensten van derden

Naast het ontvangen van informatie over onze producten en diensten, kunt u kiezen voor het ontvangen van marketing communicatie van ons in verband met goederen en diensten van derden per e-mail door het aanvinken van een vakje dat u wilt dergelijke communicatie te ontvangen.

Wettelijke basis voor verwerking: toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toestemming: u geeft ons toestemming om u informatie te sturen over goederen en diensten van derden door u aan te melden om dergelijke informatie te ontvangen in overeenstemming met de hierboven beschreven stappen.

Overdracht en opslag van uw informatie

Wij gebruiken een externe dienst om onze marketing e-mails te versturen en onze mailinglijst te beheren, Mailchimp.

Informatie voor marketingcampagnes wordt buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen op de servers van onze externe leverancier van mailinglijsten in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over de waarborgen die worden gebruikt wanneer uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte wordt overgedragen, zie het gedeelte van dit privacybeleid hieronder getiteld Overdracht van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte..

Gebruik van tracking in e-mails

Wij gebruiken technologieën zoals trackingpixels (kleine grafische bestanden) en getraceerde links in de e-mails die wij versturen om ons in staat te stellen de mate van betrokkenheid bij onze e-mails te beoordelen door informatie te meten zoals de afleveringspercentages, open percentages, doorklikpercentages en betrokkenheid bij de inhoud die onze e-mails bereiken.

 

Informatie verkregen van derden

In dit gedeelte wordt uiteengezet hoe wij informatie over u verkrijgen of verzamelen van derden.

Informatie verkregen van derden

Wij ontvangen vaak informatie over u van derden. De derde partijen waarvan wij informatie over u ontvangen kunnen onder andere partner evenementen binnen de marketing industrie zijn en andere organisaties waarmee wij een professionele affiliatie hebben.

Het is ook mogelijk dat derden met wie wij niet eerder contact hebben gehad ons informatie over u verstrekken.

De informatie die wij van derden krijgen is over het algemeen uw naam en contactgegevens, maar omvat ook alle aanvullende informatie over u die zij aan ons verstrekken.

Wettelijke basis voor verwerking: noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Reden waarom noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren: wanneer een derde partij informatie over u aan ons heeft doorgegeven (zoals uw naam en e-mailadres) zodat wij diensten aan u kunnen verlenen, verwerken wij uw gegevens om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan en een overeenkomst met u uit te voeren (al naar gelang het geval).

Wettelijke basis voor verwerking: toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toestemming: wanneer u een derde partij hebt gevraagd informatie over u met ons te delen en het doel van het delen van die informatie geen verband houdt met de uitvoering van een contract of diensten door ons aan u, verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming, die u geeft door de derde partij in kwestie te vragen uw gegevens aan ons door te geven.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: wanneer een derde partij informatie over u met ons heeft gedeeld en u niet hebt ingestemd met het delen van die informatie, hebben wij in bepaalde omstandigheden een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van die informatie.

Wij zouden bijvoorbeeld een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw informatie om onze verplichtingen uit hoofde van een subcontract met de derde uit te voeren, wanneer de derde het hoofdcontract met u heeft. Ons legitieme belang is de uitvoering van onze verplichtingen in het kader van ons subcontract.

Evenzo kunnen derden informatie over u aan ons doorgeven indien u inbreuk hebt gemaakt of mogelijkerwijs inbreuk hebt gemaakt op een van onze wettelijke rechten. In dat geval hebben wij een legitiem belang bij de verwerking van die informatie om een dergelijke potentiële inbreuk te onderzoeken en te vervolgen.

Door ons van derden verkregen informatie

In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld om de informatie die wij over u hebben te verifiëren of om ontbrekende informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om u een dienst te verlenen) zullen wij informatie over u verkrijgen uit bepaalde openbaar toegankelijke bronnen, zowel binnen als buiten de EU, zoals Companies House, online klantendatabases, bedrijvengidsen, mediapublicaties, sociale media en websites (inclusief uw eigen website als u die heeft.

In bepaalde omstandigheden zullen wij ook informatie over u verkrijgen uit particuliere bronnen, zowel binnen als buiten de EU, zoals marketingdatadiensten.

Wij zullen u marketingcommunicatie blijven sturen met betrekking tot soortgelijke goederen en diensten als u zich niet afmeldt.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door een e-mail te sturen naar info@findwhere.com.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: Het delen van relevante, tijdige en sectorspecifieke informatie over gerelateerde zakelijke diensten, om uw organisatie te helpen groeien, of om u als professional verder te ontwikkelen.

Wanneer wij ten onrechte informatie over u ontvangen

Als we ten onrechte informatie over u ontvangen van een derde partij en/of we geen wettelijke basis hebben voor de verwerking van die informatie, zullen we uw informatie verwijderen.

 

Wijziging en aanvullend gebruik van uw gegevens

Dit gedeelte beschrijft de omstandigheden waarin wij informatie over u bekendmaken aan derden en eventuele aanvullende doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken.

Bekendmaking van uw informatie aan dienstverleners

Wij gebruiken een aantal derden om ons diensten te verlenen die nodig zijn om ons bedrijf te runnen of om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf.

Deze omvatten het volgende: Internetdiensten, IT-dienstverleners en webontwikkelaars.

Onze externe dienstverleners bevinden zich zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw informatie wordt met deze dienstverleners gedeeld wanneer dat nodig is om u de door u gevraagde dienst te leveren, of dat nu toegang tot onze website is of het bestellen van goederen en diensten bij ons.

Wij geven de identiteit van onze dienstverleners om veiligheids- en concurrentieredenen niet openbaar weer. Als u echter meer informatie wenst over de identiteit van onze dienstverleners, neem dan rechtstreeks per e-mail contact met ons op en wij zullen u dergelijke informatie verstrekken wanneer u een legitieme reden hebt om hierom te verzoeken (wanneer wij uw informatie bijvoorbeeld met dergelijke dienstverleners hebben gedeeld).

Wettelijke basis voor verwerking: gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang waarop een beroep wordt gedaan: wanneer wij uw gegevens met deze derden delen in een andere context dan wanneer dit noodzakelijk is om een contract uit te voeren (of op uw verzoek stappen daartoe te ondernemen), zullen wij uw gegevens met deze derden delen om ons in staat te stellen ons bedrijf efficiënt te runnen en te beheren.

Wettelijke basis voor verwerking: noodzakelijk om een contract uit te voeren en/of op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reden waarom noodzakelijk om een contract uit te voeren: wij moeten mogelijk informatie delen met onze dienstverleners om ons in staat te stellen onze verplichtingen onder dat contract uit te voeren of om op uw verzoek de stappen te ondernemen voordat wij een contract met u aangaan.

Openbaarmaking en gebruik van uw informatie om juridische redenen

Informeren van mogelijke criminele handelingen of bedreigingen van de openbare veiligheid aan een bevoegde autoriteit

Als wij vermoeden dat er sprake is van crimineel of potentieel crimineel gedrag, moeten wij in bepaalde omstandigheden contact opnemen met een bevoegde autoriteit, zoals de politie. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als wij vermoeden dat er fraude of een cybermisdrijf is gepleegd of als wij bedreigingen of kwaadaardige communicatie tegen ons of derden ontvangen.

Over het algemeen hoeven wij uw gegevens alleen voor dit doel te verwerken als u op enigerlei wijze bij een dergelijk incident betrokken of getroffen bent.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen:het voorkomen van criminaliteit of vermoede criminele activiteiten (zoals fraude).

In verband met de handhaving of mogelijke handhaving van onze wettelijke rechten

Wij zullen uw informatie gebruiken in verband met de handhaving of mogelijke handhaving van onze wettelijke rechten, waaronder bijvoorbeeld het delen van informatie met incassobureaus als u aan ons verschuldigde bedragen niet betaalt terwijl u daartoe contractueel verplicht bent. Onze wettelijke rechten kunnen contractueel zijn (wanneer wij een contract met u hebben gesloten) of niet-contractueel (zoals wettelijke rechten die wij hebben op grond van het auteursrecht of het recht inzake onrechtmatige daad).

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang:het afdwingen van onze wettelijke rechten en het nemen van stappen om onze wettelijke rechten af te dwingen.

In verband met een juridisch of potentieel juridisch geschil of procedure.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens moeten gebruiken als wij betrokken zijn bij een geschil met u of een derde partij, bijvoorbeeld om het geschil op te lossen of als onderdeel van een bemiddelings-, arbitrage- of gerechtelijke procedure of een soortgelijk proces.

Wettelijke basis voor verwerking: onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het oplossen van geschillen en potentiële geschillen.

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

In dit gedeelte wordt uiteengezet hoe lang wij uw gegevens bewaren. Waar mogelijk hebben we specifieke bewaartermijnen vastgesteld. Waar dat niet mogelijk was, hebben we uiteengezet welke criteria we gebruiken om de bewaartermijn te bepalen.

Bewaartermijnen

Server log informatie: wij bewaren informatie op onze server logs gedurende 3 maanden.

Bestelinformatie: wanneer u een bestelling plaatst voor goederen en diensten, bewaren wij die informatie gedurende zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin u uw bestelling plaatste, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden voor belastingdoeleinden.

Correspondentie en vragen: wanneer u een vraag stelt of om welke reden dan ook met ons correspondeert, hetzij per e-mail of via ons contactformulier of per telefoon, bewaren wij uw informatie zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden en op te lossen, en nog 36 maanden, waarna wij uw informatie zullen archiveren.

Nieuwsbrief: wij bewaren de informatie waarmee u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief zolang u geabonneerd blijft (d.w.z. dat u zich niet uitschrijft).

Aanmelding: wij bewaren de informatie waarmee u zich hebt aangemeld voor onze abonnementen zolang u ingeschreven blijft (d.w.z. dat u zich niet uitschrijft).

Criteria voor het bepalen van bewaartermijnen

In alle andere omstandigheden bewaren we uw informatie niet langer dan nodig is, waarbij we rekening houden met het volgende:

 • het doel/de doelen en het gebruik van uw informatie nu en in de toekomst (zoals of het noodzakelijk is om die informatie te blijven bewaren om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u te blijven nakomen of om in de toekomst contact met u op te nemen);
 • of wij een wettelijke verplichting hebben om uw informatie te blijven verwerken (zoals verplichtingen tot het bijhouden van gegevens op grond van relevante wet- of regelgeving);
 • of wij een wettelijke basis hebben om uw gegevens te blijven verwerken (zoals uw toestemming);
 • hoe waardevol uw informatie is (zowel nu als in de toekomst);
 • alle relevante overeengekomen industriepraktijken over hoe lang informatie moet worden bewaard;
 • de mate van risico, kosten en aansprakelijkheid als wij de informatie blijven bewaren;
 • hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en nauwkeurig kan worden gehouden; en
 • alle relevante omgevingsomstandigheden (zoals de aard en status van onze relatie met u).]

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en onopzettelijk verlies of vernietiging, waaronder:

 • alleen delen van en toegang verschaffen tot uw informatie in de minimaal noodzakelijke mate, waar nodig onderworpen aan vertrouwelijkheidsbeperkingen en waar mogelijk op anonieme basis;
 • het gebruik van beveiligde servers om uw informatie op te slaan;
 • het verifiëren van de identiteit van elke persoon die toegang tot informatie vraagt alvorens hem toegang tot informatie te verlenen;
 • het gebruik van SSL-software (Secure Sockets Layer) om betalingstransacties die u op of via onze website uitvoert te versleutelen;
 • alleen overdracht van uw informatie via een gesloten systeem of versleutelde gegevensoverdracht;

Overdracht van informatie aan ons via e-mail

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig, en als u ons informatie verstrekt via het internet (per e-mail, via onze website of op een andere manier), doet u dat volledig op eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten, uitgaven, winstderving, reputatieschade, schade, aansprakelijkheden of enige andere vorm van verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw beslissing om informatie op dergelijke wijze aan ons door te geven.

 

Overdracht van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte

Uw informatie kan worden overgedragen en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de omstandigheden die eerder in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij zullen uw gegevens ook buiten de EER of aan een internationale organisatie overdragen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (naleving van een gerechtelijk bevel, bijvoorbeeld). Wanneer wij hiertoe verplicht zijn, zullen wij zorgen voor passende waarborgen en bescherming.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Behoudens bepaalde beperkingen op bepaalde rechten, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw informatie, die u kunt uitoefenen door de gegevensbeheerder aan te schrijven met behulp van de gegevens bovenaan dit beleid.

 • toegang vragen tot uw gegevens en informatie over ons gebruik en de verwerking van uw gegevens;
 • om de correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 • om te verzoeken dat wij het gebruik van uw informatie beperken;
 • om informatie te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat (bijvoorbeeld een CSV-bestand) en het recht om die informatie te laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder (met inbegrip van een derde gegevensbeheerder);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden (voor meer informatie, zie het gedeelte hieronder getiteld Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden); en
 • om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde in te trekken wanneer wij ons op uw toestemming baseren om die gegevens te gebruiken of te verwerken. Als u uw toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik en de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming vóór het moment waarop u uw toestemming intrekt.

In overeenstemming met artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of van een vermeende inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verder informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als individu

Meer informatie over uw rechten en over de beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn, kunt u vinden in de onderliggende wetgeving in de artikelen 12 tot en met 22 en 34 van de algemene verordening gegevensbescherming, die hier beschikbaar is: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf.

Verificatie van uw identiteit wanneer u om toegang tot uw gegevens verzoekt

Wanneer u verzoekt om toegang tot uw gegevens, zijn wij wettelijk verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om uw identiteit te verifiëren alvorens dit te doen.

Deze maatregelen zijn bedoeld om uw gegevens te beschermen en het risico van identiteitsfraude, identiteitsdiefstal of algemene ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te beperken.

Hoe wij uw identiteit verifiëren

Wanneer wij over de juiste informatie over u beschikken, proberen wij uw identiteit aan de hand van die informatie te verifiëren.

Als het niet mogelijk is om u aan de hand van dergelijke informatie te identificeren, of als we onvoldoende informatie over u hebben, kunnen we originele of gewaarmerkte kopieën van bepaalde documentatie nodig hebben om uw identiteit te kunnen verifiëren voordat we u toegang tot uw informatie kunnen verlenen.

Als en wanneer u een dergelijk verzoek indient, kunnen wij bevestigen welke informatie wij precies nodig hebben om uw identiteit in uw specifieke omstandigheden te verifiëren.

Uw recht om bezwaar te maken

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw informatie, die u kunt uitoefenen op dezelfde manier als u kunt uitoefenen door te schrijven naar de gegevensbeheerder met behulp van de gegevens bovenaan dit beleid.

 • om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw informatie wanneer wij deze gebruiken of verwerken om een taak in het algemeen belang uit te voeren of voor onze legitieme belangen, met inbegrip van “profilering” (d.w.z. het analyseren of voorspellen van uw gedrag op basis van uw informatie) op basis van een van deze doeleinden; en
 • om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw informatie voor direct marketing (met inbegrip van elke profilering die wij uitvoeren die verband houdt met dergelijke direct marketing).

U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens voor direct marketing ook uitoefenen door:

 • te klikken op de afmeldlink onderaan elke marketingmail die wij u sturen en de instructies te volgen die in uw browser verschijnen nadat u op die link hebt geklikt;
 • een e-mail sturen naar info@findwhere.com, waarin u ons vraagt om u geen marketingcommunicatie meer te sturen of waarin u de woorden “OPT OUT” vermeldt.

Gevoelige persoonlijke informatie

Gevoelige persoonlijke informatie’ is informatie over een persoon die zijn raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond onthult, genetische informatie, biometrische informatie voor de unieke identificatie van een persoon, informatie over de gezondheid of informatie over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Wij verzamelen niet bewust of opzettelijk gevoelige persoonlijke informatie van personen, en u moet ons geen gevoelige persoonlijke informatie verstrekken.

Indien u ons echter per ongeluk of opzettelijk gevoelige persoonlijke informatie verstrekt, wordt u geacht uitdrukkelijk te hebben ingestemd met de verwerking van die gevoelige persoonlijke informatie door ons krachtens artikel 9, lid 2, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming. Wij zullen uw gevoelige persoonsgegevens gebruiken en verwerken om deze te verwijderen.

 

Wijzigingen in ons Privacybeleid

We updaten en wijzigen ons Privacybeleid van tijd tot tijd.

Minimale wijzigingen in ons Privacybeleid

Wanneer we kleine wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid, werken we ons Privacybeleid bij met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld. Onze verwerking van uw gegevens zal worden beheerst door de praktijken uiteengezet in die nieuwe versie van het Privacybeleid vanaf de ingangsdatum.

Grote wijzigingen in ons Privacybeleid of de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken

Wanneer wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid of van plan zijn uw gegevens te gebruiken voor een nieuw doel of een ander doel dan waarvoor wij ze oorspronkelijk hebben verzameld, zullen wij u daarvan per e-mail (indien mogelijk) of via een bericht op onze website op de hoogte brengen.

Wij zullen u de informatie over de wijziging in kwestie en het doel en eventuele andere relevante informatie verstrekken voordat wij uw gegevens voor dat nieuwe doel gebruiken.

Waar nodig zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voordat wij uw gegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij ze oorspronkelijk hebben verzameld.

 

Privacy van kinderen

Omdat we de veiligheid en privacy van kinderen online belangrijk vinden, houden we ons aan de Children’s Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA). COPPA en de bijbehorende voorschriften beschermen de privacy van kinderen die het internet gebruiken. Wij benaderen of verzamelen niet bewust informatie van personen jonger dan 18 jaar. De website is niet bedoeld om informatie van welke aard dan ook te vragen van personen onder de 18 jaar.

Het is mogelijk dat wij door fraude of misleiding van derden informatie ontvangen over personen jonger dan 18 jaar. Indien wij hiervan op de hoogte worden gesteld, zullen wij, zodra wij de informatie hebben geverifieerd, indien de wet dit vereist, onmiddellijk de passende ouderlijke toestemming verkrijgen om deze informatie te gebruiken of, indien wij niet in staat zijn om deze ouderlijke toestemming te verkrijgen, zullen wij de informatie van onze servers verwijderen. Als u ons op de hoogte wilt stellen van onze ontvangst van informatie over personen jonger dan 18 jaar, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens bovenaan dit beleid.