EMS Emergency Management System

Emergency Management System (EMS) is meer dan een softwareproduct. Het is een strategie die de bedrijfsveiligheid waarborgt en is een vitaal onderdeel van het business continuïteitsplan. De voorbereiding op de installatie van een EMS houdt in het identificeren van mogelijke risico’s en bedreigingen, het ontwikkelen van noodplannen en het opleiden van medewerkers om adequaat te reageren tijdens noodsituaties.

Een effectieve EMS gaat echter verder dan voorbereiding. De installatie van het systeem betreft de integratie van de software in de bedrijfsprocessen. Dit omvat het instellen van de juiste toegangscontroles, beveiligingsprotocollen en data-analysefuncties.

Eenmaal geïnstalleerd, vereist EMS regelmatig training onder personeel om ervoor te zorgen dat elke pion in de organiseert weet wat het moet doen bij een noodsituatie. Dit kan inhouden dat regelmatig trainingen worden uitgevoerd, problemen worden opgelost en systeemprestaties worden geanalyseerd.

We nemen het voorbeeld van een filiaal manager, deze kan de EMS-app gebruiken om snel noodsignalen te ontvangen en passende maatregelen te nemen. Bij een brandalarm bijvoorbeeld, kan de manager met één blik op de app de locatie van het incident zien, controleren welke bedrijfshulpverleners (bhv’ers) in de buurt zijn en direct de nodige acties coördineren. Dit laat zien hoe EMS emergency management system software organisaties in staat stelt om op een efficiënte en effectieve manier op noodsituaties te reageren.

BHV app

Emergency Notification System

Het Emergency Notification System van FindWhere maakt integraal deel uit van onze emergency management software. In geval van een noodsituatie wordt dit systeem geactiveerd om razendsnel notificaties te sturen naar de juiste bhv’ers in de buurt. Zie het als leidraad, dat hulpverleners naar de plaats van het incident leidt. Hoe beter de voorbereiding hoe kalmer de Bhv’ers kunnen blijven bij het doen van hun werk.

BHV app

Volledig automatisch

Het systeem stuurt alerts via verschillende communicatiekanalen, waardoor de kans op snelle en doeltreffende reactie aanzienlijk wordt verhoogd. Het systeem werkt automatisch, waarbij de verantwoordelijkheid van het doorgeven van de oproep aan de juiste hulpverleners wordt overgenomen. Hierdoor kan de focus liggen waar die hoort: bij het bieden van hulp en het beheersen van de noodsituatie. Door het gebruik van dit geavanceerde emergency notification system, kunnen organisaties sneller, veiliger en effectiever reageren op noodgevallen.

bhv app banner

Download de app