Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is een cruciaal onderdeel van crisismanagement. Het betreft alle vormen van communicatie tussen de organisatie en haar stakeholders tijdens een crisis. Een specialist, oftewel een crisismanager, speelt hierbij de belangrijkste schakel om alles te begeleiden. Dit zowel om de rust te bewaren als om ervoor te zorgen dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet.

Stel je voor, een chemisch bedrijf heeft te maken met een gevaarlijke lekkage. Een crisismanager zou in deze situatie eerst de omvang van de crisis beoordelen. Vervolgens communiceert de crisismanager de situatie intern en naar relevante externe partijen, zoals de overheid en de media. Op basis van het crisismanagementplan worden dan passende acties ondernomen, met inachtneming van alle veiligheidsnormen. Het doel is om de gevolgen te beperken en het bedrijf weer operationeel te krijgen.

Deze taak van crisiscommunicatie kan worden verlicht met een tool als de BHV app, die informatie op één plek brengt en ervoor zorgt dat iedereen snel op de hoogte is.

crisis communicatie app

Crisis Communicatie App

Findwhere biedt een crisis communicatie app, een tool die het mogelijk maakt om tijdens een crisis effectief te communiceren. In lijn met de wetgeving rondom bedrijfsveiligheid en crisismanagement, helpt deze app bij het ontwerpen van een gedegen crisismanagementplan.

Een crisis verloopt in verschillende fasen. Aanvankelijk is er de preventieve fase waarbij mogelijke risico’s worden geïdentificeerd en plannen worden gemaakt om deze het hoofd te bieden. Dit wordt gevolgd door de preparatieve fase, waarin maatregelen worden getroffen om de geïdentificeerde risico’s te beperken. Vervolgens is er de responsieve fase waarin de crisis daadwerkelijk wordt aangepakt. Tot slot is er de herstellende fase waarin wordt gewerkt aan het herstel en het weer opbouwen van de normale operaties.

Crisis Interventie

Met een duidelijk crisismanagement stappenplan kan in elke crisis worden geïntervenieerd. Dit kan uiteenlopen van bedrijfsongevallen tot crises op gemeentelijk niveau. Neem bijvoorbeeld een stroomstoring die een hele gemeente treft. Met een goed voorbereid crisismanagement stappenplan kan snel worden gereageerd op de ontstane situatie, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van de gevolgen en het zo snel mogelijk herstellen van de stroomvoorziening.

Crisisbeheersing op gemeentelijk niveau vereist een speciale aanpak, met een focus op openbare veiligheid, continuïteit van cruciale diensten en communicatie met burgers. Een voorbeeld van succesvol crisismanagement is bijvoorbeeld het Rode Kruis die helpt bij een overstroming van een groot gebied en gratis water uitdeelt. Door hulpbronnen in te zetten en duidelijk te communiceren met betrokkenen kan een ramp niet nog erger worden.

crisismanagement betekenis

Crisismanagement Betekenis

Crisismanagement is het proces van voorbereiding op, reageren op, en herstellen van een crisis. Wanneer binnen organisatie crises en noodsituaties niet op de juiste manier worden aangepakt, kan dit veel schade toebrengen aan het bedrijf en de mensen die daar werken. Met andere woorden, crisismanagement is het in goede banen leiden van een chaos.

bhv app banner

Download de BHV app