Bedrijfsnoodplan Voorbeeld

Waar begin je met het opstellen van een plan?. De onderstaande bedrijfsnoodorganisatie stappen kunnen hierbij helpen:

1. Sleutelpersonen identificeren

Begin met het identificeren van de sleutelpersonen die deel zullen uitmaken van jouw bedrijfsnoodorganisatie. Dit zijn meestal leden van het management, de veiligheidsafdeling en andere relevante afdelingen.

2. Bedrijfsnoodplan invullen

Na het identificeren van jouw bedrijfsnoodorganisatie, begin je met het invullen van jouw bedrijfsnoodplan. Dit betekent het opstellen van een gedetailleerd plan van actie voor verschillende soorten noodsituaties die jouw bedrijf kunnen treffen.

3. Bedrijfsnoodplan opstellen

Het opstellen van een bedrijfsnoodplan is een grondige taak. Begin met het definiëren van de verschillende risico’s waarmee jouw bedrijf geconfronteerd kan worden en de mogelijke gevolgen hiervan. Identificeer vervolgens de stappen die genomen moeten worden in elke situatie.

4. Bedrijfsnoodplan checklist

jouw bedrijfsnoodplan moet ook een checklist bevatten voor zowel preventieve maatregelen als acties die tijdens en na een calamiteit moeten worden ondernomen.

5. Noodplan maken

Bij het maken van jouw noodplan, overweeg dan om scenario-specifieke plannen op te stellen. Denk hierbij aan branden, overstromingen, cyberaanvallen of andere specifieke gevaren die relevant zijn voor jouw bedrijf.

bedrijfsnoodplan verplicht

Bedrijfsnoodplan Verplicht

Een bedrijfsnoodplan is niet alleen cruciaal voor de veiligheid en continuïteit van jouw bedrijf, maar ook een wettelijke verplichting. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is elke werkgever verplicht om adequate veiligheidsmaatregelen te treffen voor werknemers.

Wat is van groot belang bij een bedrijfsnoodplan? Het moet gedetailleerd en uitvoerbaar zijn, met heldere communicatieplannen en een goed opgeleid bedrijfsnoodorganisatieteam. Volgens de NEN 8112 norm, die de basis vormt voor bedrijfsnoodplannen in Nederland, moet het plan onder andere een risicoanalyse, een actieplan voor elke identificeerde risico, en een plattegrond van het pand bevatten.

bedrijfsveiligheid

Bedrijfsveiligheid

Bij Findwhere zijn we gespecialiseerd in bedrijfsveiligheid. Of je nu hulp nodig heeft bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan of het trainen van jouw team om er efficiënt mee om te gaan, wij staan klaar om te helpen. We bieden ook cursussen aan om jouw team uit te rusten met de vaardigheden die ze nodig hebben om snel en efficiënt te reageren in een noodsituatie.

Intern Noodplan

Een intern noodplan is een specifiek onderdeel van een breder bedrijfsnoodplan, gericht op het reageren op incidenten binnen een organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is een stroomuitval. Hoewel dit op het eerste gezicht misschien niet gevaarlijk lijkt, kan het wel ernstige gevolgen hebben. In bijvoorbeeld een ziekenhuis kan het er voor zorgen dat apparaten uitvallen. Daar is dus een goede backup plan voor nodig.

Bij het opmaken van een intern noodplan is het belangrijk om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de Arbeidsomstandighedenwet. Dus zorg ervoor dat je plan effectief is en voldoet aan de wet.

Interne noodplannen zijn specifiek voor een groter bedrijfsnoodplan dat tot doel heeft problemen binnen de organisatie aan te pakken. Een effectief voorbeeld hiervan is een stroomstoring. Hoewel dit in eerste instantie misschien niet erg zorgwekkend lijkt, kan het, afhankelijk van het type bedrijf en de duur van de storing, aanzienlijke gevolgen hebben. In het onderwijs kan een stroomuitval ervoor zorgen dat kritieke systemen offline gaan, wat tot grote problemen kan leiden.

Bij het maken van een intern calamiteitenplan is het van belangrijk dat je je houdt aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Arbowet. Dit vergemakkelijkt het bereiken van zowel praktische als juridische doelen. Laat onze experts je adviseren!

bhv app banner

Download de bedrijfsveiligheid app