Calamiteiten

Op de werkvloer kunnen talloze calamiteiten voorkomen. Dit zijn ongeplande, potentieel gevaarlijke gebeurtenissen die onmiddellijke actie vereisen. Een calamiteit kan variëren van een brand of explosie tot een medisch noodgeval of een bedreiging voor de veiligheid. Het belang van snelle en effectieve reacties op dergelijke incidenten kan niet genoeg worden benadrukt; het kan het verschil betekenen tussen leven en dood, of tussen minimale en ernstige schade.

Een calamiteiten protocol is een gedetailleerd actieplan dat een organisatie volgt in geval van een ongeluk op de werkvloer. Het bevat doorgaans een duidelijke, stapsgewijze handleiding voor de te nemen acties en identificeert de verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden.

Een draaiboek voor calamiteiten fungeert als een blauwdruk voor het handelen in dergelijke noodsituaties. Het geeft in detail weer welke acties ondernomen moeten worden, door wie en in welke volgorde. Door van tevoren te plannen en te oefenen, kan de chaos en paniek die meestal met calamiteiten gepaard gaan, worden verminderd, en kunnen teams snel en efficiënt handelen.

Calamiteiten plan

Een goed calamiteitenplan heeft een duidelijke structuur en omvat alle essentiële aspecten van een reactie op calamiteiten. Het begint meestal met een risicoanalyse, waarbij potentiële calamiteiten en hun waarschijnlijke impact worden geïdentificeerd. Daarna wordt de rol van elk teamlid in het geval van een calamiteit vastgelegd.

Een totaal calamiteitenplan kan onderstaande hoofdstukken omvatten:

  1. Risicoanalyse
  2. Communicatieplan
  3. Taken en verantwoordelijkheden van teamleden
  4. Noodprocedures en evacuatieplannen
  5. Back-up plan

Bij het opstellen van een calamiteitenplan moet er rekening worden gehouden met de gevaren die kunnen schuilen in die sector en/of gebouw.

BHV app

Calamiteitenplan verplicht

Het is belangrijk op te merken dat het hebben van een calamiteitenplan wettelijk verplicht is voor veel organisaties. Dit is om te zorgen voor de veiligheid van werknemers en anderen op de werkplek. Weet je niet waar je moet beginnen? Laat je door onze experts informeren.

Calamiteiten stappenplan – Findwhere

Het creëren van een calamiteiten stappenplan kan verschillen per organisatie. Wij hanteren een algemeen vijfstappenplan dat als basis kan fungeren op alle bijna alle organisaties:

  1. Risicobeoordeling
  2. Ontwikkeling van het calamiteitenplan
  3. Training van personeel
  4. Periodieke herziening van het plan
  5. Oefenen en evalueren van het plan

 

Calamiteiten voorbeelden

In een basisschool kunnen calamiteiten variëren van ongevallen op het speelplein tot brand in de keuken. Het calamiteitenplan voor een school zal zich richten op het veiligstellen van de kinderen en het communiceren met ouders en hulpdiensten.

Voor een kinderopvangcentrum kunnen calamiteiten ook ongelukken, allergische reacties of zelfs een kind dat vermist is, omvatten. Het calamiteitenplan zal richtlijnen moeten bevatten voor dergelijke situaties, evenals procedures voor het communiceren met ouders en hulpdiensten.

Bij een evenement kan het gaan om calamiteiten als grote ongevallen, brand of andere veiligheidsincidenten die betrekking hebben op het grote publiek. Het calamiteitenplan voor een evenement moet onder andere een effectieve communicatiestrategie, evacuatieplannen en procedures voor het omgaan met incidenten voor grote aantallen mensen.

BHV app

Calamiteiten in de zorg

In de zorg kunnen calamiteiten variëren van medische noodgevallen tot uitbraken van infectieziekten en kritieke apparatuur die uitvalt. Met onze calamiteiten app kunnen zorgverleners snel reageren op dergelijke calamiteiten, waardoor waardevolle tijd wordt bespaard. Procedures bij calamiteiten in de zorg omvatten vaak richtlijnen voor snelle diagnoses, medische interventies en coördinatie met andere zorgverleners en hulpdiensten.

BHV app

Calamiteiten pieper

Een calamiteiten pieper is een apparaat dat gebruikt wordt om directe communicatie mogelijk te maken in geval van een calamiteit. Het wordt vaak gedragen door een calamiteiten coördinator, de persoon die de leiding heeft over het beheer van de respons op calamiteiten. Met onze calamiteiten app kan deze pieper eenvoudig worden aangestuurd, waardoor de communicatie efficiënter wordt en de reactietijd wordt verminderd. Zo kun je ervoor kiezen om notificaties via de communicatie app uit te voeren, of via de traditionele pieper (aangestuurd door onze app).

bhv app banner

Download de app