Vormen van agressie

Als we het hebben over agressie en geweld, stellen we ons vaak extreme gevallen van fysieke agressie voor. Agressie kan echter vele vormen aannemen, van verbaal agressief gedrag tot passief-agressief gedrag. Passieve agressie – indirecte, onderdrukte woede – kan net zo destructief zijn als openlijk geweld. Het omvat handelingen zoals ongehoorzaamheid, sarcasme of het vermijden van verantwoordelijkheid.

Elke vorm van agressie, ook interne agressie (woede op zichzelf), is met maatwerk aan te pakken. Deze moeten worden afgestemd op het specifieke scenario en de deelnemers. Verbale agressie, zoals schelden of intimidatie, kan net zo schadelijk zijn als fysieke agressie. Dit kan een negatieve invloed hebben op de werkomgeving, stress veroorzaken en gezondheidsproblemen veroorzaken bij de betrokkenen.

Het herkennen en aanpakken van passief agressief gedrag is cruciaal voor managers en medewerkers. Het geeft het vermogen om progressie te voorkomen en de fundamentele oorzaken van gedrag aan te pakken.

 

 

voorkomen van agressie

Agressiviteit betekenis

Agressiviteit is een gedragspatroon waarbij direct of indirect anderen of zichzelf pijn worden gedaan. Omgekeerd wordt passief-agressief gedrag beschouwd als een ondermaatse vorm van agressie waarbij indirecte methoden worden gebruikt, zoals het vermijden van conflicten of het behandelen van anderen met stille toewijding.

Een voorbeeld van passief-agressief gedrag kan zijn dat een werknemer constant taken ontwijkt of deadlines negeert als reactie op onopgeloste problemen of onuitgesproken frustraties op de werkplek. Een mogelijke reden voor dit gedrag zou kunnen liggen in een gebrek aan effectieve communicatie of conflictoplossing binnen het team.

agressiviteit op de werkvloer

Voorkomen van agressie in de zorg

Helaas is de gezondheidszorg een gebied waar aanvallen veel voorkomen. Het kan worden veroorzaakt door stress, depressie of angst bij de patiënt of zijn familieleden. Goed opgeleide zorgprofessionals kunnen agressie proactief aanpakken en escalatie voorkomen.

Het ontwikkelen van protocollen voor agressie in de zorg en weten hoe te reageren op agressie tegen zorgverleners is cruciaal. Dit draagt bij aan de veiligheid van personeel en patiënten. Door de oorzaak van agressie te begrijpen, kunnen preventieve maatregelen worden genomen om mogelijke triggers te voorkomen.

Anti agressietraining

Bij Findwhere begrijpen we de omvang van het probleem van agressief gedrag op de werkplek. Naast het leveren van onze beveiligingssystemen kunnen wij ook advies geven over passende anti-agressie trainingen. Deze trainingen leren deelnemers agressie te herkennen en effectieve technieken te gebruiken om agressie te voorkomen of te verminderen, waardoor een veiligere en meer respectvolle werkomgeving wordt bevorderd.

wat is agressie

Alarmknop agressie

Een goed geplaatste alarmknop kan een enorm verschil maken bij het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van een zorgomgeving. De agressie alarmknop heeft een directe verbinding met hulpdiensten, waardoor zij onmiddellijk hulp kunnen inroepen bij het eerste teken van een incident. Deze simpele tool biedt een gevoel van veiligheid en snelle respons, waardoor zorgprofessionals hun werk kunnen uitvoeren in een omgeving die hun veiligheid garandeert.

bhv app banner

Download de Alarm app