Optimal security for lone workers with the Lone Worker App

Werken mensen alleen in jouw organisatie? Dat brengt risico’s met zich mee. Een alleenwerker kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. Met EMS is daar een oplossing voor. Je maakt een scenario aan en koppelt aan dit aan bijvoorbeeld de EMS Alleenwerker App.

Valdetectie, bewegingloosheid, noodknop en meer

Met de Alleenwerken App van EMS heb je een alles-in-één oplossing voor de alleenwerker. Het is een valdetectie, bewegingloosheid detectie, noodknop, locatiebepaling en spreek-luister verbinding in één app. 

Positiebepaling voor snelle hulp 

Om zo snel mogelijk bij de alleenwerker te kunnen komen en deze zo goed mogelijk te kunnen helpen, is positiebepaling essentieel. In de buitenruimte kan is dat relatief eenvoudig met behulp van GPS. Maar, in binnenruimtes werkt GPS niet altijd even goed. Daarom werkt de positiebepaling van onze Alleenwerken App via de bestaande Wifi routers in het gebouw. Zo kan de alleenwerker precies gelokaliseerd worden en kunnen de aanwezige BHV’ers snel te hulp komen.

Geen wettelijke verplichting, wel een verantwoordelijkheid

Hoewel de wet geen speciale eisen stelt aan alleenwerkers, ben je als werkgever wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat je extra maatregelen moet treffen voor mensen in je organisatie die alleen werken. Je moet in kaart brengen wie alleen werkt, wanneer dat is en waar dat is. Denk hierbij niet alleen aan mensen die alleen in je bedrijf aanwezig zijn, maar juist ook aan medewerkers die in hun eentje in een afgesloten ruimte werken.

Link to any lone worker device or the control room

To ensure the safety of your lone workers, you can forward EMS to a PAC call center. But, you can also link the platform to any lone worker device, such as TWIG or Toplovo. Of course, linking to the Lone Worker app is also possible.

Man down alarm

The EMS Lone Worker app features a man down alarm. As soon as a person falls or does not move for a certain amount of time, a notification is sent out according to a preset scenario. For example, nearby personnel or the emergency services are immediately alerted.

EMS platform

Lone Worker App

This LWP app (lone worker app) works with preset values. As soon as the smartphone’s sensors exceed these values, a protocol is triggered. Here, for example, FAFS officers in the organization are alerted that something is going on with the lone worker. The location is displayed with it. The lone worker app is ideal to use in conjunction with the EMS platform, which allows you to set up and manage your complete FAFS organization.

Lone worker app Android and IOS

Findwhere’s Lone Worker app works on both Android and IOS. Therefore, you can install and use this work-alone app on all modern smartphones. With its many features and benefits, this is the ideal lone worker solutions app for both small and large organizations.

Try out the Lone Worker App for free

  • Personal alarm Your people safe, with an emergency button on every cell phone.
  • Alerting & Communicating EMS is the underlying call system in alarms and emergencies
  • Emergency services integration Immediately transfer to emergency services outside office hours or outside your own location.
  • Fall Detection Prevent false alarms with the Besafe app’s smart fall detection.
  • Time Alarm In addition to accurate location pinpointing, Besafe has a safe working timer. Add voice, text (such as the specific address in high-rise buildings) and images in advance to support in case of an alarm.
  • Content Management Information, procedures and course of action are directly viewable in the app.

Connect new or your already existing lone worker devices to EMS.

  • Any Device Devices from TWIG, Meitrack, Queclink, SONIM or any other manufacturer can easily connect to EMS. Establish emergency button response for as low as €3 per month, per connection.
  • Easy (re)programming to EMS Simply program existing hardware to EMS, or we will do it for you.
  • Acquire new devices inexpensively Findwhere preferably does not supply hardware, but we will do so at the best price!
map background

Download the Lone Worker App