EMS: alles-in-één software voor Gemeenten

Maximaliseer de veiligheid door het automatiseren van alarmeringen, notificaties, crisiscommunicatie, protocollen en BHV-beheer

ems-main-image

Openbare orde en veiligheid behoren tot uw kerntaken als gemeente. U heeft tal van semi-openbare locaties, waar van alles kan gebeuren: geweldsincidenten, aanslagen, grote branden, explosies, incidenten met verwarde mensen, noem maar op.

Hoe zorgt u dat BOA’s, frontdeskmedewerkers en BHV’ers snel alarmeren en accuraat handelen bij incidenten en calamiteiten?

Met de software EMS automatiseert u uw veiligheidsprocessen. Zo minimaliseert u risico’s, handelt u incidenten, calamiteiten en crisissen beter af, en voorkomt u zowel menselijk leed als materiële schade. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

EMS: alles-in-één calamiteitenplatform voor gemeenten

Houd uw gemeente veilig en uw organisatie operationeel.

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam

Veiligheidsprocessen automatiseren met EMS

 • Gebruikers in beeld o.b.v. locatie en competenties via een plattegrond;
 • Alarmeringen over incidenten;
 • Notificaties aan relevante personen en organisaties;
 • Directe communicatie tijdens incidenten via push-to-talk, video calls en chat.
ems-plattegrond

Zo helpt EMS gemeenten

dashboard-ems

Dashboard
Eén omgeving voor inventarisatie en beheer van gebruikers, locaties, events, competenties, certificaten, agenda’s en protocollen. Houdt je gebruikers in beeld o.b.v. locatie en competenties via een plattegrond.

ems-mobilie-app

Mobiele App
Bij onveilige situaties kunnen uw mensen met de mobile app alarmeren, notificaties ontvangen en met elkaar communiceren. Dankzij de app zet u vaardigheden van personen bovendien slim in, waardoor u bedrijfsrisico’s minimaliseert.

notificaties-aan-de-juiste-mensen

Snel en effectief alarmeren
Of het nu gaat om agressie of een calamiteit: snel en effectief alarmeren is essentieel om erger te voorkomen. Met de EMS-app, pc-widget of een (draadloze) fysieke noodknop kunnen bijvoorbeeld BOA’s, beveiligers, frontoffice- en zwembadmedewerkers snel en effectief alarmeren in geval van nood.

communicatie-via-n-platform

Notificaties aan de juiste mensen
Is er gealarmeerd? EMS notificeert relevante gebruikers en groepen op specifieke locaties. Zo kunnen bijvoorbeeld BHV’ers, beveiligers, leidinggevenden, uw alarmcentrale en/of hulpdiensten snel ter plaatse zijn en wordt de impact beperkt. Bij ernstige gebeurtenissen of calamiteiten kan EMS ook notificaties versturen naar bijvoorbeeld de burgemeester, de afdeling persvoorlichting of de GGD, zodat ook zij op de hoogte zijn van de situatie.

raportages

Beschikbaarheid en registratie competenties
Met EMS is het eenvoudig om altijd en op alle locaties genoeg BHV’ers, EHBO’ers of beveiligers beschikbaar te hebben. De uitgebreide rapporten tonen waar en wanneer er tekortkomingen in de vereiste competenties (gaan) zijn, zodat u tijdig de roosters kunt aanpassen.

desktop

Eén platform voor crisiscommunicatie
Snelle en feilloze communicatie is essentieel bij crisisbeheersing. Tijdens incidenten communiceren uw gebruikers direct met elkaar via de portofoonfunctie (‘push-to-talk’), video calls en chat.

Overige functionaliteiten

Locatiebepaling gebruikers

Wilt u de veiligheid van gemeenteambtenaren en uw bezoekers beter garanderen? EMS registreert de laatste locatie van alle gebruikers om zo adequaat te kunnen notificeren in geval van nood. In het EMS Dashboard ziet u de (indoor en outdoor) locatiebepalingen in één oogopslag. Zo overziet u de situatie beter en coördineert u adequater.

Events en protocollen

In EMS kunt u events aanmaken voor alle mogelijke incidenten, calamiteiten en crisissen. Denk aan een groot ongeluk, terroristische aanslag, natuurramp, overval of ernstig incident in het sociaal domein of de wijk. Voor ieder event schrijft u een protocol, waarin u onder meer vastlegt wat er moet gebeuren en door wie.

Evaluatie en verantwoording

EMS brengt grafisch en per vestiging in beeld of u compliant bent met de veiligheidseisen. Dankzij de uitgebreide rapporten signaleert u risico’s tijdig en kunt u na afloop van een incident evalueren en verantwoording afleggen.

Koppeling GBS en brandmeldinstallatie

Koppelt u uw gebouwbeheersysteem of brandmeldinstallatie(s) aan EMS? Dan zien betrokkenen bij een melding meteen wat er aan de hand is en op welke locatie.

EMS-app: cruciale veiligheidstools meteen bij de hand

De app voor smartphones en tablets is een integraal onderdeel van het EMS-platform. Met de app hebben bijvoorbeeld uw BOA’s, BHV’ers, frontdeskmedewerkers en andere personeelsleden met risicovolle functies of waardevolle competenties direct een aantal cruciale veiligheidstools bij de hand.

In noodsituaties kunnen ze met de app namelijk alarmeren, notificaties ontvangen en met elkaar communiceren via de portofoonfunctie, video en chat. Met de e-learning-functie houdt u bovendien de kennis van gebruikers up-to-date.

features-ems-mobile

Maximale veiligheid in uw gemeente

Automatiseert u de veiligheidsprocessen met EMS? Dan maximaliseert u de veiligheid binnen uw gemeente op de volgende acht manieren:

 • Beter voorbereid op incidenten en calamiteiten.
 • Snel en effectief handelen in noodsituaties door BOA’s, BHV’ers, beveiligers en externe hulpdiensten, zodat menselijk leed en materiële schade worden voorkomen.
 • Evaluatie en verantwoording na afloop van incidenten.
 • Compliance met (wettelijke) veiligheidseisen, arbobeleid en zorgplicht.
 • Continu verbeteren van de veiligheidssituatie door monitoring.
 • Een groter veiligheidsgevoel bij uw medewerkers.
 • Eenvoudig(er) opstellen en uitvoeren van een calamiteiten- of crisisplan en bijbehorende protocollen.
 • Efficiënter en effectiever werken voor bijvoorbeeld het hoofd BHV en (beleids)medewerkers veiligheid, openbare orde en preventie.