Welke risico's spelen er in uw organisatie?

Platform voor bedrijfsveiligheid
Hoe worden veiligheidsrisico's geminimaliseerd en de bedrijfscontinuïteit geborgd binnen uw organisatie? En als er dan toch iets gebeurt, hoe wordt er dan gehandeld door de mensen in de organisatie? Leg geïdentificeerde risico's, uit bijvoorbeeld de RI&E procedures, vast in het EMS platform om zo bedrijfsveiligheid en continuïteit te garanderen en, in geval van een gebeurtenis, tijdig geïnformeerd te worden. Het in kaart brengen van risico's en het vastleggen van bedrijfskritische punten in het EMS platform maakt het organisaties mogelijk verantwoording te nemen en zo de algehele bedrijfsveiligheid en een veilige werkomgeving beter te garanderen.

Alarmeren, Rapporteren, Registreren..

Middels een paar simpele handelingen direct medewerkers alarmeren indien er zich een calamiteit voordoet! Welke medewerkers kunnen specifieke hulp verlenen en wie wordt bij welke calamiteit gealarmeerd? EMS notificeert via de EMS App, Belsysteem of een Widget op bedrijfscomputers. Naast het alarmeren heeft het systeem een rapportfunctie en kunnen uitgebreide rapportages opgesteld worden. De registratiefunctie leent zich prima voor het inzichtelijk maken van de aanwezigheid van specifieke competenties zoals aanwezige BHV’ers. Op basis van rapportage kunnen calamiteiten nadien geëvalueerd worden.

ems-bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie met EMS

Een risico-inventarisatie en evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit een lijst met alle risico’s in uw bedrijf een plan voor het oplossen of beheren van deze risico’s. Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Door gebruik te maken van EMS wordt het beheer van deze dagelijkse risico’s geautomatiseerd en personen genotificeerd indien er zich calamiteiten voordoen. De rapportage van EMS voorziet bestuurders van juiste informatie om besluitvorming op te baseren. EMS voorziet ook in het competent en beschikbaar zijn van de BHV organisatie, waar op basis van de RI&E het aantal, de competentie en aanwezigheid van BHV’ers wordt vastgesteld.

EMS Partners

Wordt Findwhere partner en complimenteer uw bestaande dienstverlening met EMS.

Leg de specifieke kennis van uw organisatie vast binnen EMS voor uw klanten of netwerk. Met EMS is het mogelijk voor organisaties en partners om kennis en expertise te delen en zo passende bedrijfsveiligheidsoplossingen te implementeren en real time te monitoren.

Maak gebruik van het EMS SaaS platform en het partner netwerk voor bedrijfsveiligheid, event- en risico management toepassingen in uw eigen huisstijl.

 

EMS network partner in security and safety

BEDRIJFSVEILIGHEID PLATFORM, KWALITEIT & SCHAALBAARHEID

START

€150 Maand
 • 50 Licenties
 • EMS Admin Portal
 • EMS App
 • Activeer

MEDIUM

€250 Maand
 • 100 Licenties
 • EMS Admin Portal
 • EMS App
 • Activeer

BUSINESS

€400 Maand
 • 200 Licenties
 • EMS Admin Portal
 • EMS App
 • Activeer
All Included

ENTERPRISE

INFO Findwhere
 • Volume Prijzen
 • Private Label Portal
 • EMS App
 • Partner FDA Access
 • Sensor & API support
 • EMS PC Widget
 • Push-to-Talk
 • E-Learning
 • Meer Informatie

BEDRIJFSVEILIGHEID CLOUD BASED!

Locatie techniek

Positioneer en communiceer met personen in kritische situaties. Findwhere's EMS platform garandeerd accurate plaatsbepaling in geval van een calamiteit, zowel buiten als inpandig.

Critical Messaging

Verzend wereldwijd notificaties en informeer personen tijdig via een intuïtieve user interface naar specifieke groepen of locaties.

ISO 9001/27001

Het continue verbeteren en behouden van onze kwaliteitsstandaarden is een van de Findwhere USP's. Findwhere is ISO 9001 & 27001 gecertificeerd waarmee onzekwaliteit gewaarborgd is.

Private label

EMS kan volledig in Private label ingericht worden. Zet in een paar stappen een eigen label op, uw herkenbare bedrijfsidentiteit of dat van uw klanten.

API Integratie

Verbind aan EMS via onze REST-API interface, gedeelde data i.c.m. het EMS platform maakt een zeerkrachtige oplossing.

Communicatie

Communicatie is key, Findwhere EMS ondersteund Chat, PTT and Video in portals and services. Wijs eenvoudig taken toe of communiceer in real time met uw organisatie  via chat of messaging technieken.