- EMS -

BEDRIJFSVEILIGHEID & INCIDENT MANAGEMENT

Uw mensen veilig en organisatie operationeel!

Corporate risk and incident management

Uw organisatie operationeel en medewerkers veilig!


Platform voor bedrijfsveiligheid
Registreer ieder type vaardigheid, met EMS altijd de juiste vaardigheden op de juiste plaats. Hiermee is uw organisatie in staat om een totaalbeeld van competenties in te richten. Notificeer en informeer medewerkers intern en extern geheel geautomatiseerd in geval van calamiteit of bijvoorbeeld een hulp- of servicevraag. Registreer beschikbaarheid en aanwezigheid van de voor uw organisatie specifieke vaardigheden zoals facilitaire dienst, beveiliging, BHV organisatie, alleen werkers en zakelijke reizigers.

WEET IEDEREEN WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT?

Risico Inventarisatie & Evaluatie Dashboard


EMS bedrijfsveiligheid dashboard, 
direct inzage in RI&E processen en (structureel of incidentele) onder- of overbezetting per functie, per vestiging of per afdeling. EMS rapportage voorziet in de benodigde detail rapportage en stuurinformatie. Welke meldingen zijn er geweest, wie hebben gereageerd, zijn mensen goed geïnformeerd en getraind? Hoeveel incidenten of meldingen hebben er plaatsgevonden in een bepaalde periode. De rapportage module van EMS geeft direct inzicht!

Meer Informatie..

Compliance Dashboard


EMS compliance dashboard,
in één oogopslag meerdere locaties of vestigingen in beeld met de bijbehorende compliance informatie. Met EMS is het aanmaken van een totaal dashboard voor meerdere vestigingen en het toewijzen van competenties aan deze vestigingen eenvoudig.

Veiligheid voor uw organisatie en medewerkers. Zet een "geofence" om de betreffende locatie, regio of land op basis van adres gegevens of teken deze op de kaart. Selecteer de bijbehorende personen en/of reizigers, wijs een verantwoordelijke toe welke informatie ontvangt over deze aangemaakte regio of vestiging in geval van risico meldingen. EMS kan ook als platform voor uw zakelijke reizigers dienen, deel relevante informatie op basis van locaties.

Meer Informatie..

ZIJN ER VOLDOENDE BEDRIJFSHULPVERLENERS IN HET PAND?

Alarmeren en Notificeren

Direct medewerkers alarmeren als zich een calamiteit voordoet, waarbij die juiste medewerkers meteen op de hoogte zijn van wat er is gebeurd en waar?

EMS is een ISO gecertificeerd SaaS platform gekoppeld aan App’s, Sensoren, IoT, GPS devices en widgets voor op de PC. In de uitgebreide online omgeving kan ingesteld worden welke medewerkers welke hulp kunnen verlenen, dus wie bij welk type gebeurtenis genotificeerd of gealarmeerd wordt. Bij een onwel wording bijvoorbeeld wordt een EHBO’er gealarmeerd en als er ontruiming van het pand nodig is, krijgen alle BHV’ers een melding. Daarnaast kan EMS perfect ingezet worden tijdens grote events en voor de veiligheid van zakelijke reizigers, waar EMS de juiste informatie deelt naar de juiste personen bij een nood melding of een informatieve waarschuwing m.b.t weersomstandigheden of terroristische dreiging.

Meer Informatie..

Rapportage en Registratie

Naast het notificeren en alarmeren biedt EMS een uitgebreide rapportage functie. Zo kan via de EMS rapportage optie eventuele onderbezetting van een bepaalde groep of vaardigheid real-time, of per geselecteerd tijdvak, inzichtelijk gemaakt worden en kan EMS deze als stuurinformatie exporteren. Daarnaast kan er met deze functie uitgebreide rapportages opgesteld worden. Bestanden van meldingen blijven zichtbaar voor uitgebreidere evaluatie nadien.

De EMS registratiefunctie leent zich prima voor het inzichtelijk maken van de aanwezigheid van bijvoorbeeld Beveiligers, BHV’ers of andere specifieke competenties waar een minimale bezetting van vereist is. Via deze registratiefunctie kan aan specifieke veiligheidswensen voldaan worden door aan competenties een minimale dekkingsgraad te koppelen, indien deze niet gehaald wordt dan volgt er direct een notificatie.

Meer Informatie..

UW MEDEWERKERS VEILIG OP PAD?

Competenties en Beschikbaarheid

Het registreren van aanwezigheid van de juiste competenties is met EMS volledig geautomatiseerd. De registratie van aanwezigheid houdt 24/7 bij welke personen waar aanwezig zijn en hoeveel er minimaal aanwezig moeten zijn regelt u eenvoudig in. Bij afwijkingen notificeert EMS direct naar de verantwoordelijke per email. Registratie van de competenties en de compliance hiervan wordt in de EMS-rapportage bijgehouden en kan voor ieder gewenst tijdvak opgevraagd worden. Het registreren van de minimale veiligheid en aanwezigheid om bijvoorbeeld uw bedrijfsveiligheid te garanderen, events goed te begeleiden of juist uw zakelijke reizigers te informeren bij aankomst in een bepaalde regio is met de EMS compliance wizard zeer eenvoudig in te regelen voor verschillende doeleinden.

Meer Informatie..

E-Learning en Training

Kennis in uw organisatie op pijl houden en kennis flexibel delen tussen verschillende personen, competenties of locaties en vooral niet te veel tijd besteden aan heen en weer reizen. De e-learning module in EMS maakt het mogelijk om kennis vast te leggen en kunnen op elk moment toegewezen worden aan personen, groepen of een specifieke vestiging. Kennis en ervaringen van uw medewerkers of ingehuurde consultants is waardevol maar hebben slecht een beperkt bereik. Deze kennis kan organisatie breed ingezet worden via EMS en de e-learning optie waarmee u kennis op pijl houdt en tevens regelmatig kunt toetsten op interval of quiz functie. Met de scores wordt precies inzichtelijk welke punten aandacht nodig hebben wat weer ten goede komt aan de algehele bedrijfsveiligheid. Voor organisaties met zakelijke reizigers kan e-learning uitkomst bieden om medewerkers geïnformeerd en voorbereid op reis te gaan door vooraf op risico’s voor regio’s of situaties te trainen. Iedere medewerker heeft zijn eigen e-learn toegang waarmee specifieke en gerichte informatie aangeboden kan worden.

Meer Informatie..