EMS: alles-in-één software voor uw bedrijfsveiligheid


Platform voor bedrijfsveiligheid
EMS is een totaalplatform voor uw risicobeheer en event management. In één omgeving inventariseert en beheert u gebruikers, locaties, events, competenties, certificaten, agenda's en protocollen. Op een plattegrond ziet u onmiddellijk waar iedereen is en binnen EMS kunnen gebruikers direct met elkaar communiceren. Is er onverhoopt een calamiteit? U verstuurt gemakkelijk alarmeringen en notificaties naar relevante personen en organisaties. Zo vergroot u de bedrijfsveiligheid, is uw organisatie altijd compliant en handelt u adequater bij eventuele calamiteiten.

Alarm en notificatie systemen

ALARMERINGEN & NOTIFICATIE

Waarschuw mensen bij calamiteiten, roep de hulp in van beschikbare gebruikers met bepaalde competenties en stuur direct notificaties naar verantwoordelijken.
Plaatsbepaling

PLAATSBEPALING

Bij een calamiteit ziet u op het Dashboard in één oogopslag waar alle gebruikers zijn. Plaatsbepaling werkt binnen en buiten op basis van zendmastgegevens, gps, wifi en bluetooth.
COMMINCATIE IN NOODGEVALLEN

COMMUNICATIE

‘Communication is key’, zeker in noodsituaties. Met EMS communiceren gebruikers direct met elkaar via bijvoorbeeld push-to-talk, video calls en chat.
event manager

EVENTS

Maak events aan voor alles wat er binnen uw organisatie gebeurt. Of dit nu een reguliere werkdag is, een groot dancefeest of een bepaalde calamiteit. Per event schrijft u een protocol en stelt u gebruikers, locaties en competenties in.
Competenties en vaardigheden

COMPETENTIES

Wie beschikt over welke competenties? Wat is er precies nodig voor een event of op een specifieke locatie? En zijn die competenties ook daadwerkelijk allemaal aanwezig?

App en widget

MOBILE APP & WIDGET

De EMS app is bijna het volledige EMS-platform, maar dan vanaf een smartphone. Via de widget voor pc’s kunt u alarmeringen versturen en beschikken uw gebruikers over een noodknop direct op hun desktop.
gecertificeerde dienstverlening

CERTIFICATEN

Beheer alle certificaten van uw gebruikers (zoals bijvoorbeeld BHV) en ontvang tijdige notificaties als ze dreigen te verlopen.
Bedrijfsveiligheid en compliance

COMPLIANCE

EMS brengt van uur tot uur (grafisch) in beeld of uw organisatie compliant is. Dankzij de uitgebreide rapporten legt u achteraf verantwoording af
App en widget

E_LEARNING

Informatie over de bedrijfsveiligheid legt u vast in de e-learning module. Om hun kennis up-to-date te houden kunnen gebruikers hiermee oefenen.

Compliance, evalueren en verantwoording

Natuurlijk staat de veiligheid van uw personeel en bezoekers vergroten voorop. Met EMS beschikt u over een accurate risico-inventarisatie, kunt u op tijd ingrijpen bij potentiële gebreken en handelt uw organisatie adequater bij calamiteiten. Maar EMS helpt u óók om compliant te zijn met bijvoorbeeld RI&E, QHSE en het bedrijfsnoodplan. Dankzij EMS beschikt u namelijk over uitgebreide veiligheidsrapportages. Niet alleen kunnen bestuurders daarmee betere besluiten nemen. Bij calamiteiten kunt u er ook het optreden van uw organisatie mee evalueren en verantwoorden.

Lees Meer..
ems-bedrijfsveiligheid
Download-EMS-corporate-compliance-bedrijfsveiligheid-mobile-app

EMS app & widget: veiligheid, overal en altijd

Bedrijfsveiligheidssoftware moet overal en altijd beschikbaar zijn, dus heeft Findwhere een app én een widget ontwikkeld. De app bevat alle functionaliteiten van EMS die wenselijk zijn voor mobiele apparaten. De widget voor pc’s is een eenvoudige applicatie met enkele cruciale veiligheidstools. Met zowel de app als de widget kunnen gebruikers de noodknop indrukken, plus alarmeringen, notificaties en hulpverzoeken ontvangen. Bij de EMS app komen daar functies bovenop zoals communicatie via chat en portofoon (push-to-talk), een teamplattegrond en de e-learning module.

Lees Meer..

DE BEDRIJFSVEILIGHEID SOFTWARE EMS SAMENGEVAT IN ZES PUNTEN:

Waar uw medewerkers ook zijn, u beschikt altijd over accurate plaatsbepalingen. Dat is essentieel voor o.a. alarmeringen en hulpverzoeken.

Binnen het platform is directe communicatie tussen gebruikers mogelijk via video, portofoon (push-to-talk) en chat. Bij calamiteiten stuurt u gemakkelijk alarmeringen, notificaties of hulpverzoeken aan relevante gebruikers, groepen of locaties.

U ziet meteen of u compliant bent met wet- en regelgeving zoals RI&E en QHSE. Niet compliant? Dan ontvangt u hier automatisch notificaties van.

Dankzij de EMS app en widget beschikken alle gebruikers altijd over het platform. Zo kunnen zij de noodknop gebruiken en bent u in staat om ze alarmeringen en notificaties te sturen.

Stel, u heeft een calamiteit gehad. Dankzij de uitgebreide rapporten van EMS kunt u het handelen van uw organisatie dan achteraf evalueren en verantwoorden.

Findwhere werkt voor EMS met de hoogste kwaliteitsstandaarden en is ISO 9001 en 27001 gecertificeerd.

PRIJZEN BEDRIJFSVEILIGHEID PLATFORM

 BUSINESS SMALL
€150
MONTHLY
 50 Licenties
 EMS Portal
 EMS Mobile
 
 
 BUSINESS LARGE
€375
MONTHLY
 150 Licenties
 EMS Portal
 EMS Mobile
 
 
 ENTERPRISE
Starts@ €500,-
BUSINESS PARTNERS
 Business Partners
 350 licences included
 Volume based pricing
 Private Label
 All options incl.