Veiligheid voor alleenwerkers via de mobiele telefoon.

iFind Mobile is de mobiele veiligheidsoplossing voor alleenwerkenden die in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen.

Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies in bijvoorbeeld de zorg, de bewaking of het winkelbedrijf. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken, werkgevers zijn direct verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten. Het gecertificeerde alleenwerk platform van Findwhere biedt hierin een oplossing.

Findwhere Lone worker app

DE standaard voor alleenwerkers!

Findwhere Mobile biedt organisaties en de alleenwerker een unieke en gecertificeerde oplossing om te voorzien in zijn/haar veilheid direct vanaf een mobiele telefoon.

NOODKNOP
TIJDDSALARM
VALDETECTIE
BEDRIJFSCONTENT CMS
MESSAGING
PORTOFOON
PROFIELBEHEER
NOODINFORMATIE
E-LEARNING
TEAM MAP
POINT OF INTEREST
Lees meer..

Alleenwerk & Management Portal

Het geavanceerde Findwhere portal informeert op overzichtelijke wijze direct met de laatste status van uw alleenwerkers. Manage uw organisatie, stuur medewerkers aan en voorzie van de beste veiligheidsmiddelen voor alleenwerkers inclusief rapportage en detail informatie.

DETAILKAART
STATUS OVERZICHT
GEOFENCING
CONTACT MANAGEMENT
MESSAGING
PUSH TO TALK INTEGRATIE
EVENT NOTIFICATIES
VIDEO CHAT
RAPPORTAGE TOOL
TEAM MAP
POINT OF INTEREST
TAAK BEHEER
INCIDENTENKAART
ALARMCENTRALE API
HUISSTIJL
PROFIELKAART
VEILIG & ROBUUST
ISO27001
APPS & GPS DEVICES
Meer over het management portal..
Lone worker solutions integrated in any alarm receiving center